Rýchly kontakt

037 / 65 559 66

suntravel@suntravel.sk

Zľavy

1. za SKORÝ NÁKUP  12% do 31.12.2023, 10% do 31.1., 7% do 29.2., 5% do 31.3.2024 sa poskytne pri zaplatení zálohy 50% z ceny zájazdu.

2. pri zaplatení CELKOVEJ CENY zájazdu (100%) sa na zľavnenú cenu poskytne ďaľšia zľava 2% do 31.3.2024

3. EXTRA ZĽAVA  až do 20% pri 50% resp. 100% úhrade ceny zájazdu do termínu uvedeného pri niektorých ubytovacích zariadeniach resp. do vypredania ubytovacej kapacity. Tieto zľavy nie sú zohľadnené v jednotlivých cenách, je potrebné si ju vypočítať! V niektorých prípadoch je zľava vyjadrená konkrétnou sumou napr. 49 € / osoba / týždeň. EXTRA ZĽAVY a zľavy za SKORÝ NÁKUP nie je možné kumulovať. Klientovi sa poskytne vždy tá výhodnejšia!

4. STÁLI KLIENTI počas celej sezóny už pri 50% úhrade  2%

5. Skupinové zľavy – pre skupiny vypracujeme skupinové ceny, na tieto ceny sa nevzťahujú ďalšie zľavy

6 . AKCIE a ZĽAVY v cenníkoch vyznačené pri jednotlivých pobytoch

    – DIEŤA ZDARMA (dieťa až do 14r.)

UPOZORNENIE: pre všetky zľavy platí, že je poskytovaná iba z ceny dospelej osoby na základnom lôžku, resp. z ceny apartmánu, nevzťahuje sa na príplatky – pobytové taxy (ak nie sú zahrnuté v cene), plnú penziu, autobusovú dopravu (ak nie je uvedené inak) a podobne. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatváraní Zmluvy o zájazde jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Vyššie uvedené zľavy platia na ponuku pobytov na minimálne 7 nocí a výlučne na vlastné produkty CK SUN TRAVEL.

CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY

Zájazdy a pobyty nie sú viazané na niektorý druh dopravy, môžete ich absolvovať individuálne alebo autobusovou dopravou. Pri objednaní autobusovej dopravy treba k cene pobytu pripočítať cenu za dopravu. Odchod autobusu je vždy jeden deň pred začiatkom pobytu, návrat jeden deň po ukončení pobytu. Príchod autobusov na pobytové miesto je v predpoludňajších hodinách, ubytovanie je možné popoludní väčšinou po 14.00 hod. V deň odchodu je potrebné uvolniť ubytovanie do 10.00 hod., odchody autobusov sú v podvečerných hodinách. Pri individuálnej doprave je v niektorých ubytovacích zariadeniach možný pobyt aj na iný počet nocí podľa konkrétnych požiadaviek, informácie vám poskytneme osobne v CK, resp. e-mailom alebo telefonicky pri objednávke zájazdu. Pri pobytoch na menej ako 7 nocí sa cena zvyšuje o 25 - 40%.

SKRATKY

1/1 – jednolôžková izba, 1/2 – dvojlôžková izba, 1/3 – trojlôžková izba, S,WC – sprcha/WC resp. vaňa/WC v izbe, KL – klimatizácia, B – balkón, T – terasa, M, MS – morská strana, P – výhľad na mesto alebo do parku, AP/2, 3, 4, 6, 8 – apartmán (číslo znamená počet osôb, ktoré môžu byť v ňom ubytované), STD – štúdio (jedna miestnosť), RI - rodinná izba, BGW – bungalov, LT – lokálny transfer,  TV-SAT – televízia so satelitným príjmom, Superior, Junior suite - vyšší štandard ubytovania.

CESTOVNÉ POISTENIE

Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. zabezpečuje pre klientov cestovné poistenie v poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa, a.s. cestovné poistenie typ A1 v cene 3,00 €/osoba/deň a typ A1 PANDEMIC v cene 4,00 €/osoba/deň. Pri kúpe každého zájazdu si môžete uzavrieť cestovné poistenie poisťovne UNION poisťovňa, a.s. v nasledovnom rozsahu: poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby v zahraničí • poistenie batožiny a oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou a strata dokladov • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody • úrazové poistenie • poistenie storna (odstupné za zrušenie zájazdu) • poistenie nevydarenej dovolenky • poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu • poistenie doprovodu • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb • poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného • poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa • poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii. Za poplatok si môžete doobjednať Doplnkové poistenia: asistenčných služieb pre nepojazdné vozidlo • asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel • dovolenkovej domácnosti • domáceho miláčika. Rozsah poistného je široký a cenovo veľmi výhodný, dôraz treba klásť aj na poistenie storna (odstupné za zrušenie zájazdu), ktoré je súčasťou cestovného poistenia. Preto odporúčame cestovné poistenie uzavrieť aj v prípade, ak máte niektoré z týchto poistných rizík už poistené v životnej poistke alebo v rámci platobnej karty. Európsky preukaz poistenca je vhodným doplňujúcim dokladom.
Rozsah poistenia a výšku poistného krytia pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov je možné si vyžiadať e-mailom na adrese: suntravel@suntravel.sk resp. si prevziať v tlačenej forme na adrese: CK SUN TRAVEL, Štefánikova 15, 949 01 Nitra.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Cestovná kancelária SUN TRAVEL s.r.o. je poistená v zmysle Zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prípad úpadku cestovnej kancelárie u poisťovacej spoločnosti UNION a.s. Zmluva č. 11-65177 kryje poistné riziká do výšky 33.000 € ( https://www.union.sk/zoznam-cestovnych-kancelarii/ ). Doklad o poistení je súčasťou zmluvy o zájazde, ktorú uzatvorí klient s CK SUN TRAVEL s.r.o.. Podmienky účasti na zájazdoch a vzájomné práva a povinnosti, vznikajúce medzi klientom a CK upravujú Všeobecné zmluvné podmienky CK SUN TRAVEL s.r.o.. Prosíme vás, aby ste sa s nimi oboznámili ešte pred zakúpením zájazdu, aby sa dosiahla zhoda medzi našim a vašim chápaním rozsahu, obsahu a kvality poskytovaných služieb